Deri Böceği

 

Ergin deri böceği 7-9 mm boyunda, olgun larva ise 11-13 mm boyundadır. Larvanın gövdesi sarımsı kahverenkte vücut kıllarıyla kaplıdır.Vücudunun sonunda uzun bir kıl demeti bulunur. Kışı ergin olarak genelde ağaç kabukları altında geçirirler. Mayıs veya haziran aylarında uçarak depo etrafına yumurtalarını bırakırlar. 10-15 günde açılan yumurtalardan çıkan larvalar etraftaki gıdalarla beslenirler. Pupa olmak için gıda ortamı, hatta tahta veya kurşun aksamında delik açarak pupa yeri hazırlarlar. 18-20 C'de yumurtadan ergine kadar 40-50 gün geçer. Yılda 1-5 defa döl verir. Ergin deri böceğinin ömrü bir yıldır. Bu larvalar peynir, et ve salamı besin olarak tercih ederler. Ancak aynı cinse bağlı Dermestes maculatus türleri deri ve kürk depolarında önemli derecede zarar yapabilirler.

No tweets found.